Medlemmer i menighetsrådet

MENIGHETSRÅD i Madlamark
fra november 2015 -2019:

1. Anne Marte Aasen (Leder) annemarteaasen@gmail.com
2. Gretha Erland
3. Margaret L. Skretting
4. Wenche Grøttem
5. Alf Inge Molde
6. Bjørn Kåre Bergesen
7. Oddbjørg L. Hauge
8. Christian Tvedt

Varamenn:
1. Richard Omdahl
2. Kjetil Tonstad
3. Bård H. Tønnessen
4. Kristin Vaaland

Kontakt oss

Madlamark menighet
 Madlamarkvn 135
  Postboks 201, 4001 Stavanger
51 59 93 50/59
 Send e-post