Kontakt oss

Madlamark menighet
 Madlamarkvn 135
  Postboks 201, 4001 Stavanger
51 59 93 50/59
 Send e-post

Om oss

MENIGHETENS MISJONSPROSJEKT

Les her hvordan du kan få mer direkte informasjon fra Thailand

MENIGHETSRÅDET

LEDER:Kjetil Tonstad tlf 90578836, ktonstad@equinor.com Nestleder: Gretha E...

Madlamark kirke 40 år

Første byggetrinn av Madlamark kirke ble innviet 1. søndag i advent 1976, den ...

Julebrev

Året 2016 oppsummert - eller et julebrev, om du vil...

Leder i menighetsrådet

Kjetil Tonstad er valgt til leder av menighetsrådet . Datoer for menighets...

Diakoni

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.