Redaksjonen

Ansvarlig redaktør:
Daglig leder - Berit Håland Sørlie
 
Svein Vidnes
Per Reidar Ørke
 
Layout:
Tor Vegard Tobiassen
 
Annonsekontakt: 
Berit Håland Sørlie
 
Trykkeri: Gunnarshaug

Menighetsblad

Våren 2015

Våren 2015
Les mer..

Vår 2014

Vår 2014
Les mer..

Sommer 2013

Sommer 2013
Les mer..

Vår 2012

Vår 2012
Les mer..

Vinter 2011

Vinter 2011
Les mer..

Høst 2011

Høst 2011
Les mer..

September 2010

September 2010
Les mer..

Sommer 2010

Sommer 2010
Les mer..