Diakoni


Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. 
Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom
* nestekjærlighet
* inkluderende fellesskap
* vern om skaperverket, og
* kamp for rettferdighet
 
Diakoniutvalget består av: 
Sigrun Bjordal Gilje (leder)
Bjørg Føyen
Inger Gilje
Gunhild Skorstad Mortensen
Stig J. F. Syvertsen

Trosopplæringsutvalget
Trosopplæringsutvalget består av:
 
Ingvill Birkenes, leder
Marit B. Eikebrokk
Wenche Grøttem
Jane Brynie Baltzersen
Jan Steinar Halås