Et konfirmantår på en kveld

Et konfirmantår på en kveld

En åpen, lavterskel og gratis kurskveld for nysgjerrige voksne

som undrer seg eller ønsker kunnskap om kjernen og de sentrale sammenhengene i den kristne tro. Både innhold og metodikk i konfirmantopplegget i Madlamark ligger i bånn for denne kvelden for voksne som ønsker en oppfriskning av gammelt stoff... Det er bare å dukke opp.

Torsdag 7.mars kl.1800-2030

Kursholdere: Prest Eva Vassbø og kateket Jan Steinar Halås.

Temaer som tas opp er:

  • Hva er det egentlig å tro?
  • Forankring og identitet. Hva er den kristne forståelsen av hva det er å være et menneske?
  • Gudsbildet vårt – og hvordan Bibelen forstår Jesus.
  • Den Store Kjærligheten (fra Gud) og konsekvensene/sammenhengen for oss mennesker: kjærlighet, nestekjærlighet, globalt ansvar, relasjoner.
  • Den røde tråden i Bibelen – Den store fortellingen som vi kan forstå våre liv i lys av, og som gir håp og trøst.

Tips gjerne noen du kjenner om å bli med...


Del denne artikkel på e-post