Leder i menighetsrådet

Leder i menighetsrådet

Kjetil Tonstad er valgt til leder av menighetsrådet .

Datoer for menighetsrådsmøter er 17.januar, 12.februar,

Mailadressen er: ktonstad@equinor.com


Del denne artikkel på e-post