Mannskoret jubilerer

Mannskoret jubilerer

Jubileumskonsert i Madlamark kirke – Dobbeltjubileum!

Madlamark Menighets Mannskor (MMM) er 30 år og Eugenie Prøis Lunde har vært korets dirigent de siste 10 år!

Dette dobbeltjubileet fortjente en skikkelig jubileumskonsert! Og det ble det, søndag 22. april 2018. Ca. 150 personer var samlet i Madlamark kirke og fikk oppleve en vidtfavnende og spennende konsert.

Mannskoret har gjennom sine 30 år sunget rundt 200 forskjellige sanger, salmer og viser av ulike slag. Et knippe av disse ble fremført på jubileumskonserten, som spente fra norske og svenske salmer og sanger, negro spirituals og irsk folkemusikk. Et høydepunkt var urfremføring av et nytt korarrangement av salmen «Stor er din trofasthet», arrangert for anledningen av tidligere kantor i Madlamark, Stefan Bengtsson.

Nåværende kantor Gro Årsvoll og tidligere kantor Knut Sellevold fremførte musikkstykker på orgel av de kjente komponistene Johan Sebastian Bach og Cecar Franck.

Bandet «Blå Los», ledet av Madlagutten Svein Åke Bjerga, serverte salmer og sanger med jazzrytmer.

At folk satte pris på konserten ble bekreftet med en god kollekt på over kr. 8.000!

 


Del denne artikkel på e-post