Madlamark menighet i utvikling

Madlamark menighet i utvikling

Madlamark menighet har startet et arbeide med menighetsutvikling i folkekirken (MUV) sammen med menighetsfakultetet.

Dette arbeidet går over 3 år. I startfasen har det handlet om å utforske hvem og hva menigheten er, gjennom bruk av «tidslinje», «skattejakt» og spørreundersøkelse.

 

Resultatet fra spørreundersøkelsen foreligger. Spørreundersøkelsen ble besvart grundig av konfirmantforeldre (ca.45 stk), men vi er ikke fornøyd med at vi ellers hadde begrenset dekning (ca.50 stk).  Basert på svarene, sitter vi igjen med noen sentrale tema som vi vil arbeide med, blant andre:

 

- Hvordan kan menigheten imøtekomme ønsket om et sted for samtale om tro?

- Det er mange som kommer til kirken sammen med andre, familie og venner – er det noe menigheten kan gjøre for å legge til rette for de mange som bor alene?

- Det er relativt mange som er åpen for å blir spurt om en oppgave i menigheten – hvordan kan vi i enda større grad involvere flere personer med ulike ønsker, ferdigheter og kompetanse, i menigheten?

- Er det noe vi kan gjøre for i enda større grad være delaktig i samfunnet, og at flere opplever kirken relevant?

 

De detaljerte resultatene av undersøkelsen ligger HER. Og Menighetsfakultetets sammendrag og oppsummering av spørreundersøkelsen ligger HER. Gå gjerne inn og les kommentarene, bli engasjert, gi innspill i prosessen!

 

Madlamark menighet trenger å utvikle seg inn 2018 også. Menighetens formulerte visjon er fortsatt noe å strekke oss etter: Å skape et åpent og inkluderende fellesskap for alle generasjoner der:

 

- vi får livshjelp og rom for livsutfoldelse

- den enkelte har en tjeneste i tråd med sine nådegaver 

- mennesker kommer til tro på Jesus.


Del denne artikkel på e-post