Kirkens fremtid i Stavanger

Kirkens fremtid i Stavanger

 

Kirken i Stavanger har stort potensiale.

Endring av strukturen.

http://kirken.stavanger.no/Forside/Kirken-mot-2020


Del denne artikkel på e-post