Ungdomsarbeider

Ungdomsarbeider

TORI slutter

STILLING LEDIG

Tor Vegard Tobiassen har jobbet som informasjonsmedarbeider og ungdomsarbeider i Madlamark inesten 3 år.

Han har i det siste hatt en 70% stilling og begynner nå i annet firma for å jobbe heltid med grafisk design.

Vi er veldig glade for å ha hatt Tori hos oss. Han har betydd mye for ungdommene. Vi har hatt mye nytte av hans kunnskaper om grafisk design.

Takk TORI!

 Ledig stilling som ungdomsarbeider i 50%

Gå inn på: www.webcruiter.no/WcMain/AssignmentSearch.aspx?par=YCvhGF9zp2pgScoAIQLm94RlcDGgBaJSGzu5uP1n5%2bzcskwPGmuUlwPu1GNUwXAERxwMTqmMPrm9b7j2uon7xbGDCpQANyWRAfMorlvmrwdCBNz1Pec%2b1tk5C45%2fwzMFoRJZHL43UJMjt%2begB%2f1VqrAbHjdkw1hJq2sd46Hk07XJ7aPvQTFuvhFGJaQvkgDyUUX33zlQHnM%3d&CultureId=NB-NO


Del denne artikkel på e-post