Artikkel i menighetsbladet våren 2017

Artikkel i menighetsbladet våren 2017

Gatelangs – Madlaforen

 

Gatelangs – Madlaforen

I Marka skriver om historien eller menneskene bak gatenavn i bydelen. Informasjonen er hentet fra Stavanger Byleksikon, Tidsmaskinen.no og Miljødirektoratets Naturbase.

Ordet «foren» kommer fra verbet «fera» som betyr å føre eller sette trygt over, og betegner et myrlendt område med en bekk som krysses av en sti eller vei. Madlaforen strekker seg fra Stokkavannet og nesten helt ned til Møllebukta. Myrområdet var opprinnelig på 100 da, men nå gjenstår bare 35 da. Bildet fra 1903 (postkort 70001 J. Greve) viser hvor våt Madlaforen var i gamle dager. Det er nok mange som kan huske at de lærte å gå på skøyter i Madlaforen. Kanalen som ble bygget tidlig på 70-tallet drenerte området permanent.

 

I 1870-årene ble de tørreste delene av Madlaforen tatt i bruk som ekserserplass for soldater (det grønne området på kartet). På østsiden, opp mot Madlaveien, lå gården til gårdbruker Bore, som bl.a. dyrket tomater i kaldhus, rabarbra på friland og som hadde både melkekyr og kalkuner. Bore-gården var i drift fram til 70- 80-tallet, og låven kan fremdeles sees rett ved Madlaveien.

Madlaåna eller Møllebekken, som renner gjennom Madlaforen, hadde helt fra middelalderen flere kvernhus hvor det ble malt mel. Den hadde også et svært rikt fugleliv, som gjorde at den tidligere ble vurdert som verneverdig våtmark (Verneplan for våtmark i Rogaland 1989). I 1970-årene hadde området blant annet Norges største koloni av hettemåker, som levde beskyttet innenfor Madlaleirens gjerder.  Det ble ikke noe av verneområdet, og status i Miljødirektoratets Naturbase er nå som følger: «Stor lavlandsmyr som i dag er sterkt gjengroingspreget. Områdets verdi som naturtype er sterkt redusert på grunn av gjenngroing, og gis kun lokal verdi. Muligheten for reetablering av området som lavlandsmyr er lite, og det antas at området vil gå over til skog». Hettemåkene er nå helt borte som en følge av gjengroingen. I dag går turveien fra Stokkavannet til Møllebukta gjennom Madlaforen.


Del denne artikkel på e-post