TORSDAGSKVELDER I KIRKEN

TORSDAGSKVELDER I KIRKEN

Torsdagskvelder til påfyll og fellesskap.

26. januar   Salmer ved flygelet

9.februar    Bibelreisen ved Eva Vassbø

23.februar Hvilepuls – åpen kirke

9.mars         Salmer ved flygelet

23.mars       Bibelreisen ved Eva Vassbø

20.april       Hvilepuls – åpen kirke 

Bibelreisen

er for alle som ønsker å få en oversikt over bibelhistorien.

Opplegget passer både for de som på forhånd er vel kjent med

Bibelens fortellinger og de som er mer ukjente med dem.

Bibelreisen fører deg langs den lange linjen i bibelhistorien.

Det skjer på en velprøvd formel: Stikkord + Bevegelse = Oversikt.

Bibelfortellingene blir formidlet på en måte som angår livet.

Du inviteres til å lære med kropp og sjel!

 


Del denne artikkel på e-post