Madlamark kirke 40 år

Madlamark kirke 40 år

Første byggetrinn av Madlamark kirke ble innviet 1. søndag i advent 1976, den 29. november 1976. Da ble menighetssalen bygget sammen med den ene kontorfløyen og alle møterommene i underetasjen. Den gangen ble menighetssalen brukt som kirkerom. Først ca. 20 år etterpå ble resten av kirken bygget slik den fremstår i dag med kirkesal og en ekstra kontorfløy.

Det er all grunn til å markere at Madlamark kirke nå er 40 år, med et tilbakeblikk på menighetens alle aktiviteter i Madlamark bydel og et blikk fremover på at Madlamark kirke og Madlamark menighet har en sterk plass i bydelen og på ulike måter vil være synlig i bydelen.

Det er derfor planlagt en rekke arrangementer til høsten, slik som:

  • Friluftsgudstjeneste i Møllebukta i begynnelsen av september
  • Ekstra belysning av kirken i november slik at kirken om kvelden blir synlig på lang avstand
  • Konserter og andre arrangement hver torsdag i november
  • Jubileumsgudstjeneste 1. søndag i advent, den 27, november
  • Fremføring av «Fest i Guds Hus» der menighetens kor og musikkrefter deltar
  • Utgivelse av et jubileumshefte om Madlamark kirke, menighetsarbeidet og program for jubileumsfeiringen

Vær med og marker at Madlamark kirke er 40 år!

Din bydel – din kirke


Del denne artikkel på e-post