Salmetapas

Salmetapas

Salmetapas

Søndag 15.november

Tapas kl 1900 (kirkekaffe)

Gudstjeneste kl 2000

Forteller Sonja Lie - Saksofon Trygve Rypestøl - Konfirmanter

Prest Stig Syvertsen - Kantor Gro Årsvoll


Del denne artikkel på e-post