Kirkemiddager

Kirkemiddager

Kirkemidddager våren  2019 er tirsdag: 8. januar, 5. februar, 5. mars og 2. april.

Første tirsdag i måneden serverer vi god og barnevennlig middag i menighetssalen. Her kommer barn og voksne i alle aldre. Middagen må være ferdig kl. 17.30, for da er det kor-tid for glade barnestemmer smiley

Tid: kl. 16.30- 17.30
Pris: Familie: kr 200,-    Voksen: kr. 100,-  Barn: kr. 50,-


Del denne artikkel på e-post