Min Kirke - trosopplæring for ALLE årskull

Min Kirke - trosopplæring for ALLE årskull

Hvert årskull - sitt opplegg. Hva skjer akkurat for ditt barn / din alder?

Min Kirke er overskriften for det vi kaller trosopplæring til alle barn og unge fra 0-18 år i Madlamark. På denne siden vil du finne en oversikt over alle tiltakene fra 0-13 år.

I Madlamark er vi stolte av å ha et program som styrker barnas og de unges kristne identitet og tro.   Utgangspunktet er at trosopplæring er ute av skolen. Det er kirkens eget ansvar og vi må gjøre det på vår måte!

”De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: ”La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det”. Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.” (Markus 10, 13-16). Læring er en sentral dimensjon ved det å være kristen – og å være kirke. Jesus selv ga befalingen om å "lære dem å holde..."

Hver uke samles mange barn og ungdommer til ulike aktiviteter i kirken; miniklubb, søndagsskole, barnekor, speider og klubb. Dette er trosopplæring med dybde. Vi innser likevel at mange av de døpte ikke kommer til de faste aktivitetene i kirken. Derfor har kirken gjennom trosopplæringsreformen (fra 2003) satset på et opplæringsprogram som har som mål å nå ut til ALLE de døpte, uavhengig av interesse. I Madlamark menighet har vi fått en systematisk plan for trosopplæring for alle døpte mellom 0 og 18 år. Vi ønsker å legge tilrette for at barn og unge skal kunne fastholde sin dåp og utvikle sitt forhold til troen og den kirken de er en del av. På samme måte som nyfødte må lære livet å kjenne, må de lære å kjenne den troen de er døpte til. Slik hører trosopplæring sammen med dåpen. Trosopplæringsprogrammet er likevel åpent for alle som ikke er døpt.  

Gjennom hverdagsritualer, høytidsfeiring og markering av livets viktige tider kan hjem og menighet stå sammen i å tolke livet i lys av dåpen, og dåpen i lys av livet. Ikke alle kommer - det er frivillig. Men i mange av tiltakene har vi høy prosentvis oppslutning.

Størst av alt er kjærligheten.

”Så blir de stående disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten”. 1. Kor. 13,13. Kjærligheten er det sentrale verdibegrep som beskriver både hvordan Gud er og hvordan vi utfordres til å møte hverandre. For kirken skal denne grensesprengende kjærlighet være dens grunnleggende verdi. Størst av alt er barnet.

En gang disiplene kranglet om å være størst tok Jesus et lite barn og stilte det midt iblant dem, la armene om dem og sa til dem: ”Den som tar imot dette barnet i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot han som har sendt meg. For den som er den minste av dere alle, han er stor”. Lukas 9,48. Dette er så verdifullt at vi ikke kan la barna og de unge gå glipp av det. På denne siden vil du finne en oversikt over alle tiltakene fra 0-13 år.


Del denne artikkel på e-post