MENIGHETSRÅDET

MENIGHETSRÅDET

LEDER:Kjetil Tonstad tlf 90578836, ktonstad@equinor.com
Nestleder: Gretha Erland
Menighetens representant i Stavanger Kirkelige Fellesråd: Oddbjørg Hauge (Christian Tvedt vararepr.)

Fra oktober 2016 - 2019:

1)Anne Marte Aasen
2)Gretha Erland
3)Margaret L. Skretting
4)Oddbjørg L. Hauge
5)Christian Tvedt
6)Richard Omdahl
7)Kjetil Tonstad

8)Kristin Vaaland

 

 

 

 

 

LEDER:Kjetil Tonstad tlf 90578836, ktonstad@equinor.com
Nestleder: Gretha Erland
Menighetens representant i Stavanger Kirkelige Fellesråd: Oddbjørg Hauge (Christian Tvedt vararepr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra november 2015-2019

1)Anne Marte Aasen
2)Gretha Erland
3)Margaret L. Skretting
4)Wenche Grøttem
5)Alf Inge Molde
6)Bjørn Kåre Bergesen
7)Oddbjørg L. Hauge
8)Christian Tvedt
varamenn:
Richard Omdahl
Kjetil Tonstad
Bård H. Tønnessen
Kristin Vaaland


Det var 847 som stemte ved kirkevalget i Madlamark.  

4220 stemmeberettigede. 

791 stemmesedler til bispedømmerådsvalget

747 stemmesedler til menighetsrådsvalget
  
Menighetsrådet starter sitt arbeid fra november 2015.13. og 14 september var det kirkevalg, samtidig med kommunevalget.


Disse kandidatene stilte til valg:
MARGARET LAUNDAL SKRETTING Stilling: Rådgiver Alder: 53 Satsing: Diakoni

ANNE MARTE AASEN Stilling: Lærer Alder: 36 Satsing: Barne- og ungdomsarbeid. Ungdomsgudstjenester .Bønn/forbønn. Familieweekend. Godhetsfestival for eldre.

BÅRD HENNING TØNNESSEN Stilling: Bokbinder Alder: 45 Satsing: Barne- og ungdomsarbeidet.

CHRISTIAN TVEDT Stilling: Lærer Alder: 30 Satsing: Levende trosliv. Unge Voksne(20-35). Tilstede i bydelen. Kirken et godt sted å være.

RICHARD THEIS OMDAHL Stilling: Pensjonist Alder: 70 Satsing: Ungdomsarbeid. Menigheten en helhet. Kirkebygget.

KJETIL TONSTAD Stilling: Direktør Alder: 59 Satsing: Opplæring i kristendom. En inkluderende menighet. Barne- og ungdomsaktiviteter.

GRETHA ERLAND Stilling: Lærer Alder: 48 Satsing: Barne- og ungdomsarbeid.

ALF INGE MOLDE Stilling: Journalist Alder: 33 Satsing: Barne- og ungdomsarbeid.

BJØRN KÅRE BERGESEN Stilling: Selvst.næringsd. Alder: 48 Satsing: Barne- og ungdomsarbeid. Rekruttere flere unge voksne. Trosopplæringsopplegget. Kontakt med bydelen/skolene. Kirkebygget. 

WENCHE GRØTTEM Stilling: Salgsmedarbeider Alder: 46 Satsing: Barne- og ungdomsarbeidet . Trosopplæring.

ODDBJØRG LELAND HAUGE Stilling: Pensjonist Alder: 72 Satsing: Menigheten er en helhet. Sang og musikk –barn/ungdom. Diakon-arbeidsområde 67` . Frivillighetsinnsats. Bibel – kunnskap og kjennskap.
 
KRISTIN E. C. VAALAND Stilling: Lærer Alder: 51 Satsing: Menigheten en helhet. Diakoni. Smågrupper.

 

 

 

 

 

Det skal være 13 kandidater. 8 faste medlemmer og 5 varamedlemmer.

Presentasjon med bilder : se i menighetsbladet.

Kirkevalget 2015

 

 

 

 

 


Del denne artikkel på e-post