Din tur til å være konfirmant

Din tur til å være konfirmant

Invitasjon til å være konfirmant 2018-2019 sendes nå ut.

Nå er det tid for å velge om du skal bli konfirmert. Dette handler ikke først og fremst om hvilke svar du har funnet, men om hvilke spørsmål du har. I kirken er det rom for både tvil og tro, usikkerhet, undring og ulike meninger. Kirkens konfirmanttid gir deg mulighet til å oppdage og oppleve troen på en måte som skolen ikke har mulighet til å gi deg. Vi tar deg med inn i undringen både rundt Bibelens -og troens fortellinger, og rundt livets utfordringer og gleder. Konfirmasjon er alt dette gjennom et år, og at det bes en bønn for deg i kirka på den store festdagen. Vi tror kirka har noe til deg som kan bli svært betydningsfullt. Du er velkommen til å melde deg på – Påmeldingen gjøres her. Det gjelder både vanlig opplegg, og tilrettelagt opplegg. I denne invitasjonen (åpner seg i nytt vindu) vil du finne ut litt mer, eller hvis du er mer interessert i et tilrettelagt konfirmasjonsopplegg (for ungdommer med utviklingshemming  / funksjonshemming), trykk  her


Del denne artikkel på e-post