Kontakt ved gravferd

Kontakt ved gravferd

Ta kontakt med begravelsesbyrået.

All kontakt vedrørende gravferd skjer gjennom begravelsesbyrået. Begravelsesbyrået formidler all kontakt videre gjennom kirkens servicetorg.


Del denne artikkel på e-post