Invitasjon til

Invitasjon til

TILRETTELAGT KONFIRMASJON

Konfirmasjon er for alle som ønsker det, og derfor inviterer alle menigheter til konfirmasjonsundervisning. Erfaringer viser at ikke alle synes det er like lett å følge vanlig konfirmasjonsopplegg. Derfor har vi i Madlamark menighet laget et opplegg som vi kaller «Tilrettelagt konfirmasjon». Til høsten er det femtende året vi tilbyr et slikt opplegg. Tilbakemeldingene er svært gode, og vi gleder oss over å invitere nye konfirmanter dette året! Opplegget er et fellestiltak for menighetene i Stavanger. Vi har ikke navn på de konfirmantene dette gjelder, men har fått dele ut invitasjoner til den enkelte via skolen ungdommen går på.

Gjennom konfirmasjonstiden ønsker vi at konfirmantene skal få et møte med kirken og den kristne tro. Konfirmantsamlingene er beregnet å vare en time og et kvarter, på torsdager fra kl.1445. Den vil være inndelt i ulike ”stasjoner” i kirken. Disse stasjonene er faste og gjenkjennelige fra gang til gang. Vi bruker strukturen i gudstjenesten som ”plattform” for opplegget. Det betyr i praksis at konfirmasjonsgudstjenesten ligger i bunnen av hele opplegget, og at kirkerommet er stedet der all undervisningen foregår. Vi ønsker å legge vekt på å gi konfirmantene opplevelse, erfaring, undring og deltakelse i en trygg ramme.

Vi håper også at konfirmasjonstiden blir en god tid for familien til konfirmanten. Sammen vil dere bli invitert til presentasjonsgudstjeneste, en gudstjeneste med deltagelse av konfirmantene, konfirmantfest, og konfirmasjon i Madlamark kirke. Konfirmasjonsgudstjenesten blir 5.mai 2019. Kontakten og samarbeidet med dere foreldre/foresatte blir viktig for oss, samtidig som vi også vil ha en god dialog med skolene og eventuelt boliger.

Kontingenten for konfirmantåret vil være kr. 600,-. Innmeldingsfristen settes til tirsdag 12. juni (ikke absolutt frist)

Dersom dere ønsker nærmere informasjon om opplegget er dere velkommen til å ta kontakt, evnt.melde på HER

 

Madlamark 23.4.18

Vennlig hilsen

 

Jan Steinar Halås

Kateket i Madlamark menighet

Tlf: 51599353

Mail: jh664@kirken.no


Del denne artikkel på e-post