Hvorfor konfirmere seg?

Hvorfor konfirmere seg?

Det å bli konfirmant i kirka handler ikke om hvor overbevist du er. 

Mye mer handler det om alle de spørsmålene du har, og om du vil ta på alvor og finne ut hva det betyr at du er døpt og har en ”himmel” over livet.
 
Konfirmasjon betyr ”stadfeste” eller ”styrke”. Det er Gud som bekrefter at han står ved det som skjedde i dåpen. I konfirmasjonsgudstjenesten blir du bedt for. Du som konfirmant skal ikke stadfeste noe eller avgi noe løfte. Du kan være konfirmant selv om du er usikker på om du tror på Gud. Det er uansett godt å bli bedt for. Konfirmasjon er nettopp muligheten til å finne ut av hva du skal tro og mene. Hvis du ikke er døpt, kan du likevel være med på konfirmasjonsopplegget. Da vil du underveis finne ut om du vil døpe deg i løpet av opplegget. Selve konfirmasjonshandlingen er forbeholdt de som er døpt.
 
Konfirmasjonsopplegget er ikke RLE. Vi skal gjøre hva vi kan for å trekke deg inn i tro, håp og kjærlighet, gjennom deltagelse, opplevelse og utfordringer. Dette har ikke skolen mulighet til. Læring i kirka er fellesskap, miljø og opplevelser. Det blir stor variasjon. Vi skal dra på turer, vi skal ha ”trosvandringer”, diskutere, lage gudstjenester, leke, og gjøre mye forskjellig på samlingene.
 
Tro, håp og kjærlighet – men størst av dem er kjærligheten. Gjennom konfirmasjonsåret berører vi de aller største spørsmålene et menneske kan gruble på. Samtidig som det handler om det som 14-åringen er opptatt av. Enkelt sagt handler året om tre forhold: Ditt forhold til deg selv, til andre, og til Gud. Finnes det noe viktigere?
 
Når du blir konfirmant i kirka, forventer vi at du følger opplegget, og at du viser interesse, engasjement og er positiv – uten at du dermed trenger å være enig. Forskjellighet er bra, og det er en selvfølge at vi respekterer hverandre når vi møtes.
 
Vi er stolte over å ha et opplegg som er godt likt av konfirmantene, og som vi tror kan få stor betydning for framtiden for hver enkelt. Derfor håper vi at du blir med – velkommen som konfirmant i Madlamark.
 
Ved å klikke på www.konfirmant.no, kommer du til en side som kan gi deg flere gode grunner til å velge, og som kan svare på flere spørsmål som du og foreldrene kan ha.
 


Del denne artikkel på e-post