Menighetens visjon

Menighetens visjon

Å skape et åpent og inkluderende fellesskap for alle generasjoner der:
- vi får livshjelp og rom for livsutfoldelse
- den enkelte har en tjeneste i tråd med sine nådegaver 
- mennesker kommer til tro på Jesus


Del denne artikkel på e-post